Tên công ty:Công ty AA International
Thành lập:tháng 8 năm 1995
Đại diện:Fumiyuki Yoshigi
Vốn:25 triệu yên
Địa điểm:〒540-0024
Ōsaka-fu, Ōsaka-shi, Chūō-ku, Minamishinmachi, 1 Chome−1−2
Times Building 4F 
Điện thoại: +816-6949-3008
FAX:+816-6949-3026
Email:aaint@aaint.com
Trang chủ:https://aaint-vietnamese.com
Nội dung kinh doanh:Dịch vụ phiên dịch, biên chế tạm thời, hỗ trợ chấp nhận cho học viên nước ngoài
Một nhân viên:20 người
Nhân viên Việt Nam:Phạm Hiền
Số nhân viên đăng ký:1.000 người (ở nước ngoài · trong nước)